วิธีรับมือเมื่อความรู้สึกของคุณแหลกสลาย

วิธีรับมือเมื่อความรู้สึกของคุณแหลกสลาย

1. แบ่งปันเรื่องราวของคุณกับใครบางคน ที่ช่วยทำให้ความเศร้ากลายเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจคุณ

2. พยายามแยกตัวออกมาจากสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกของคุณชั่วขณะ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่ดีดีให้คุณเอง

3. เคารพความต้องการพื้นฐานของตัวเอง และใช้ช่วงเวลาที่มีความเครียดน้อยๆ นี้ ไปกับสิ่งนั้น

4. ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงความรู้สึกด้านลบทั้งหมดที่มันเข้ามาในชั่วขณะนั้นๆ ให้ถึงที่สุด

5. ดูแลร่างกายและความต้องการทางร่างกายของคุณ

6. ปฏิบัติต่อตนเองด้วยความซื่อสัตย์และต้องลงทุนในการดูแลตนเอง

7. ต้องเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้และสามารถดำเนินชีวิตอย่างยอดเยี่ยมต่อไปได้